POMOC TECHNICZNA – Programy telewizyjne w sieci „VL Media”

POMOC TECHNICZNA – Programy telewizyjne w sieci „VL Media”

Aby Telewizor działał poprawnie, należy dostroić go według następujących zasad:

      1.  Programy telewizyjne cyfrowe w systemie DVB-C (ilość zależna od wybranego pakietu)

  • Należy na pilocie wybrać przycisk MENU, następnie funkcję STROJENIE i wybrać z listy pozycję PROGRAMY KABLOWE CYFROWE
  • Telewizor powinien sam dokonać strojenia tych kanałów w ilości zależnej od opłacanego pakietu.
  • Po nastrojeniu należy wcisnąć ZAPISZ

       2.  Programy telewizyjne cyfrowe naziemne w systemie DVB-T (23 programy)

  • Należy na pilocie wybrać przycisk MENU, następnie funkcję STROJENIE i wybrać z listy pozycję PROGRAMY NAZIEMNE CYFROWE
  • Telewizor powinien sam dokonać strojenia tych kanałów w ilości 23 programy.
  • Po nastrojeniu należy wcisnąć ZAPISZ

      3.  Programy telewizyjne w systemie Analogowym  (20-30 programów telewizyjnych)

  • Należy na pilocie wybrać przycisk MENU, następnie funkcję STROJENIE i wybrać z listy pozycję PROGRAMY KABLOWE ANALOGOWE
  • Telewizor powinien sam dokonać strojenia tych kanałów w ilości 25 programów. (Obecnie jest 36 programów w formie testowej)
  • Po nastrojeniu należy wcisnąć ZAPISZ

Uwaga !!! Wszyscy Abonenci mogą nastroić wskazane wyżej opcje, gdyż są one dostępne dla wszystkich według wykupionego pakietu i w sytuacji awarii któregokolwiek systemu nadawania można przełączyć TELEWIZOR na ten sam program nadawany w innym systemie.
I tak:
Programy telewizyjne nadawane w systemie DVB-C są programami głównymi ich dotyczy umowa. Programy nadawane w systemie Telewizji Naziemnej DVB-T są dopełnieniem oferty głównej, a w sytuacji awarii głównego systemu przejmują jego zadania.
Programy Analogowe natomiast z racji przestarzałej technologi, są tylko dodatkiem ofertowym i ich ilość będzie stopniowo ograniczana do niezbędnego minimum.  Do końca 2019 roku planujemy pozostawienie tylko 20 tych kanałów.