USTERKA TECZNICZNA

NAPISZ DO NAS

DOKUMENTY

REGULAMINY | WYKAZY

POROZMAWIAJ Z KONSULTANTEM

OGÓLNE

 • Jakie dokumenty potrzebne są do podpisania umowy?

  W celu podpisania umowy abonenckiej należy okazać dowód tożsamości oraz tytuł prawny do lokalu, w którym zainstalowane ma być przyłącze sieciowe (np. przydział lokalu, odpis z księgi wieczystej, umowę najmu itp. ). Osoba prawna/ jednostka organizacyjna powinna dodatkowo posiadać odpis z rejestru działalności gospodarczej oraz NIP.
 • Sposoby dokonywania płatności za usługi VL Media

  Płatności za usługi telewizyjne i telekomunikacyjne świadczone przez VL Media można dokonywać:

  • elektronicznie – przelewem na konto bankowe zamieszczone w wiadomości e-mail z fakturą lub na druku do zapłaty.
  • osobiście – w banku, na poczcie lub przy okazji robienia zakupów w punktach opłat.
  • poleceniem zapłaty

 • Jakie sprawy można załatwić w Biurze Obsługi Klienta VL Media?

  Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:15 – 17:00.

  W Biurze Obsługi Klienta mogą Państwo złożyć reklamację pisemną, zwrócić dekoder z dołączoną deklaracją rozwiązania umowy, można też otrzymać druki abonamentowe, uzyskać informację o aktualnych promocjach, sprawdzić stan swoich płatności za abonament. Klient ma również możliwość podpisania umowy.

  adres:

  BOK VL Media Sp. z o.o.
  ul. Pilotów 3/4
  80-460 Gdańsk

 • Postępowanie reklamacyjne obowiązujące w VL Media

  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez VL Media lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usług możesz złożyć reklamację.
  Reklamacja musi zostać złożona na piśmie w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres bok@vlmedia.pl.

 • Co można samodzielnie załatwić przez telefon?

  Aby skorzystać z możliwości Automatycznego Biura Obsługi zadzwoń pod numer 58 58 58 894, po uzyskaniu połączenia wysłuchaj komunikatu i wybierz odpowiednią opcję:

  Uwaga! Koszt każdej minuty połączenia z numerami infolinii to równowartość impulsu za połączenie lokalne według cennika operatora, z którego usług korzysta Klient. Infolinia czynna jest całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

   Centrum Obsługi Klienta
  z komórki: +58 58 58 894

  (opłata zgodna z taryfą operatora)

  adres email: bok@vlmedia.pl

 • Sposoby komunikowania się VL Media z Abonentem

  VL Media Sp. z o.o. przekazuje Abonentom informacje i komunikaty, związane z wykonywaniem umowy oraz świadczeniem usług, za pomocą dostępnych aktualnie technologicznie i organizacyjnie środków komunikacji, w szczególności:

  • Elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wiadomości tekstowych typu SMS
  • Za pośrednictwem dekodera i modemu poprzez plansze i komunikaty informacyjne
  • Za pośrednictwem stron Internetowych
  • Telefonicznie poprzez upoważnionych przedstawicieli
  • Pisemnie m.in. poprzez przesyłki pocztowe i kurierskie
  • Bezpośrednio poprzez Przedstawicieli Handlowych oraz przedstawicieli Biura Obsługi Klienta

  VL Media Sp. z o.o. prowadzi komunikację z zachowaniem wymogów prawa, z uwzględnieniem zasad obowiązujących dla poszczególnych sposobów komunikacji.

 • Zamów dokumenty rozliczeniowe na swoją pocztę e-mail

  Sprawdź, co zyskujesz:

  • Kontrola nad opłatami – informacje dostajesz o wiele szybciej niż pocztą tradycyjną, kontrolujesz swoje wydatki;
  • Wygoda – masz wgląd do dokumentów z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, a dokumenty przechowujesz w jednym miejscu – na Twoim komputerze;
  • Bezpieczeństwo – dokumenty wysyłane są tylko na Twój adres e-mail i nie musisz się obawiać, że zaginą na poczcie;
  • Ochrona środowiska – zmniejszając zużycie papieru, mniej drzew zostanie wyciętych;
  • Mniej papierowych rachunków – rezygnując z dokumentów przesyłanych pocztą, oszczędzasz papier.

  Dokumenty rozliczeniowe możesz zamówić na kilka sposobów:

  • napisz na adres bok@vlmedia.pl
  • zadzwoń pod +58 58 58 894

  Chrońmy razem środowisko!

TELEWIZJA KABLOWA

 • Brak sygnału TV, gdzie szukać pomocy?

  W każdym przypadku zawsze warto rozpocząć od sprawdzenia instalacji w mieszkaniu. Można sprawdzić czy kabel antenowy jest poprawnie włożony do gniazda i do odbiornika TV/dekodera oraz czy urządzenia posiadają zasilanie elektryczne. W przypadku dekodera cyfrowego warto również dokonać restartu urządzenia odłączając go na chwilę od zasilania. Jeśli jednak te działania nie pomogą, należy zgłosić usterkę w BOK. W przypadku uszkodzenia instalacji z winy Abonenta będzie pobrana opłata za wezwanie konserwatora.
 • POMOC TECHNICZNA - Programy telewizyjne w sieci VL Media

  Aby Telewizor działał poprawnie, należy dostroić go według następujących zasad:

        1.  Programy telewizyjne cyfrowe w systemie DVB-C (ilość zależna od wybranego pakietu)

  • Należy na pilocie wybrać przycisk MENU, następnie funkcję STROJENIE i wybrać z listy pozycję PROGRAMY KABLOWE CYFROWE
  • Telewizor powinien sam dokonać strojenia tych kanałów w ilości zależnej od opłacanego pakietu.
  • Po nastrojeniu należy wcisnąć ZAPISZ

         2.  Programy telewizyjne cyfrowe naziemne w systemie DVB-T (23 programy)

  • Należy na pilocie wybrać przycisk MENU, następnie funkcję STROJENIE i wybrać z listy pozycję PROGRAMY NAZIEMNE CYFROWE
  • Telewizor powinien sam dokonać strojenia tych kanałów w ilości 23 programy.
  • Po nastrojeniu należy wcisnąć ZAPISZ

        3.  Programy telewizyjne w systemie Analogowym  (20-30 programów telewizyjnych)

  • Należy na pilocie wybrać przycisk MENU, następnie funkcję STROJENIE i wybrać z listy pozycję PROGRAMY KABLOWE ANALOGOWE
  • Telewizor powinien sam dokonać strojenia tych kanałów w ilości 25 programów. (Obecnie jest 36 programów w formie testowej)
  • Po nastrojeniu należy wcisnąć ZAPISZ

  Uwaga !!! Wszyscy Abonenci mogą nastroić wskazane wyżej opcje, gdyż są one dostępne dla wszystkich według wykupionego pakietu i w sytuacji awarii któregokolwiek systemu nadawania można przełączyć TELEWIZOR na ten sam program nadawany w innym systemie.
  I tak:
  Programy telewizyjne nadawane w systemie DVB-C są programami głównymi ich dotyczy umowa. Programy nadawane w systemie Telewizji Naziemnej DVB-T są dopełnieniem oferty głównej, a w sytuacji awarii głównego systemu przejmują jego zadania.
  Programy Analogowe natomiast z racji przestarzałej technologi, są tylko dodatkiem ofertowym i ich ilość będzie stopniowo ograniczana do niezbędnego minimum.  Do końca 2019 roku planujemy pozostawienie tylko 20 tych kanałów.

 • Po strojeniu, kanały w moim telewizorze nie są tak poukładane jak na wykazie kanałów VL Media

  Każdy odbiornik TV posiada własny system z góry ustalony przez producenta. Kanały które w wykazie mają kolejne numery, na każdym telewizorze mogą być inaczej interpretowane. Układ kanałów inny niż na wykazie, nie może być reklamowany.
 • Jak podłączyć dwa telewizory?

  Do dekodera telewizji cyfrowej można podłączyć jeden telewizor. Jakiekolwiek rozwiązania techniczne służące podłączaniu większej ilości odbiorników do dekodera są niedozwolone. Drugi odbiornik można podłączyć na dwa sposoby:
  1. Do sygnału antenowego, tylko w celu odbioru tv analogowej i zgodnie z zapisami umowy.
  2. Do drugiego dekodera telewizji cyfrowej w usłudze multiroom. Aby dowiedzieć się więcej na temat usługi multiroom prosimy o kontakt z naszą infolinią lub Biurem Obsługi Klienta.
 • Występują luki między numerami kanałów.

  Kanały są podzielone na bloki tematyczne, stąd luki w numeracji. Użytkownik może ustawić sobie własną kolejność kanałów, korzystając z odpowiedniej opcji w dekoderze.
 • Obraz jest, ale z zakłóceniami typu artefakty (małe kwadraciki na obrazie).

  Taki objaw najczęściej wymaga interwencji serwisu i może świadczyć o niewłaściwym poziomie sygnału. Problem w tym, że podobne objawy wywołują również zakłócenia transmisji satelitarnej np. podczas złej pogody. Trzeba zatem założyć, że w czasie normalnej pogody problem dotyczy sygnału kablowego. Użytkownik może się jeszcze upewnić co do wstępnej diagnozy badając poziom sygnału i jakość sygnału wskazane przez dekoder cyfrowy. Dostęp do tych funkcji uzyskujemy inaczej zależnie od posiadanego modelu urządzenia. Najczęściej pierwszy wskaźnik dotyczy poziomu sygnału (S) i powinien być powyżej 50%. Natomiast drugi (Q) to wskaźnik jakości i powinien być powyżej 90%. Jeśli poziom sygnału odbiega od tych wartości, należy skontaktować się z naszym serwisem.
 • Co zrobić gdy nastąpi brak programów?

  W pierwszej kolejności należy upewnić się czy dekoder jest włączony do prądu i nie jest w trybie czuwania – dioda na przedzie dekodera powinna się palić na zielono. Jeśli na ekranie pojawia się komunikat informujący o braku sygnału, należy upewnić się, które urządzenie zgłasza komunikat. Jeśli jest to telewizor:

  • sprawdzamy czy dekoder jest prawidłowo podłączony do odbiornika TV,
  • sprawdzamy czy na odbiorniku TV mamy wybrane właściwe źródło sygnału. Na pilocie od TV szukamy przycisku „input”, „source”, „AV” lub innego, wg instrukcji, który przełącza wejścia odbiornika,

  Natomiast w przypadku, gdy dekoder zgłasza komunikat o braku sygnału

  • sprawdzamy czy kabel antenowy jest podłączony poprawnie do dekodera
  • naciskamy na pilocie od dekodera przycisk „menu”. Nawet przy braku sygnału kablowego na TV uzyskamy obraz menu z dekodera

INTERNET SZEROKOPASMOWY

 • Internet nie działa – co robić ?

  W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy modem jest włączony. Następnie należy zweryfikować połączenie z komputerem – modem powinien być podłączony bezpośrednio do komputera (jeśli abonent posiada router, należy go odłączyć w celu eliminacji problemów związanych z tym sprzętem). Diody na modemie powinny sygnalizować poprawność połączenia. Po wykonaniu tych czynności należy zresetować modem.
 • Czy można podłączyć dwa komputery do Internetu?

  Tak. Należy tylko we własnym zakresie zakupić router do sieci kablowej, który pozwala na współdzielenie łącza internetowego. W takim przypadku router podłączyć trzeba do modemu kablowego, a komputery do routera. W zależności od wyposażenia routera komunikacja z nim może być przewodowa lub bezprzewodowa.
 • Co jest niezbędne do korzystania z internetu na komputerze?

  Do korzystania z internetu potrzebny jest komputer z zainstalowaną kartą sieciową lub portem USB i obsługą protokołu TCP/IP.
 • Czy prędkości usług internetowych w sieci VL Media są gwarantowane?

  Nie. Sieć VL Media oferuje łącza umożliwiające osiąganie pewnych maksymalnych prędkości w zależności od wybranego pakietu internetowego. Łącza gwarantujące prędkość (tzw. łącza z CIR) są łączami przeznaczonymi do zastosowań profesjonalnych, a ich koszt jest kilkunastokrotnie wyższy niż łączy przeznaczonych do użytku domowego.

   

 • Jakie są minimalne wymagania sprzętowe, aby korzystać z Internetu w sieci VL Media?

  Każdy komputer zakupiony w ciągu ostatnich dwóch lat powinien bez problemu obsługiwać dostęp do Internetu w sieci VL Media. W najprostszym rozwiązaniu wystarczy dowolny komputer z przeglądarką stron WWW i programem do obsługi poczty elektronicznej, ale wówczas nie zostaną wykorzystane w pełni parametry łącza internetowego oraz sama zawartość Sieci.

   

TELEFON STACJONARNY

 • Czy istnieje możliwość zastrzeżenia numeru?

  Usługa zastrzeżenia numeru jest opcją bezpłatną. Należy jednak zgłosić chęć zastrzeżenia w formie pisemnej. Zastrzeżenie może dotyczyć prezentacji numeru i/lub danych.
  Zastrzeżenie prezentacji polega na tym, że numer nie będzie wyświetlany na telefonie odbiorcy połączenia telefonicznego. Natomiast zastrzeżenie danych Abonenta powoduje nie podawanie ich do książki telefonicznej. Aby działanie to było skuteczne, należy to jak najszybciej zgłosić (najlepiej wraz z aktywacją numeru), zanim przekażemy dane do książek telefonicznych.
 • Czy po zawarciu umowy modem przechodzi na własność Klienta?

  Zgodnie z zawieraną umową modem jest własnością Operatora. Klient podczas trwania umowy użytkuje go i jest zobowiązany do jego zwrotu wraz z zasilaczem, opakowaniem, płytką CD ze sterownikami i kablami sieciowymi w stanie nienaruszonym, po zakończeniu umowy.
 • Czy usługa umożliwia korzystanie z numerów alarmowych i numerów o walorze społecznym?

  VL Media umożliwia połączenia telefoniczne na numery alarmowe ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy np. 997, 998, 999, 112 oraz numery o walorze społecznym rozpoczynające się od cyfr 116xxx np. 116 000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci lub 116 111 – telefon zaufania dla dzieci. Połączenia z numerami alarmowymi oraz numerami o walorze społecznym są bezpłatne.


W PRZYPADKU DALSZYCH PROBLEMÓW SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SERWISEM

+58 58 58 894

i wybierz 2

kontakt@vlmedia.pl